Kei Ying Generation Red Mi K30

  • Kei Ying Generation Red Mi K30

    Kei Ying Generation Red Mi K30

    مورد دوم را قرار دهید زیرا TPU نیز نرم است. این محصول متعلق به محصول لاستیکی نرم مانند ژل سیلیکا است. بسیاری از مردم تفاوت بین ژل سیلیکا و TPU را نمی دانند. حتی برخی از فروشندگان Taobao نیز نمی توانند این موضوع را تشخیص دهند و می گویند که نرم همه سیلیکون است. . TPU به دسته پلاستیک تعلق دارد و محصول از طریق فرآیند قالب گیری تزریقی ساخته می شود ، یعنی پس از گرم شدن و ذوب شدن گلوله های برنج پلاستیکی ، آنها را با یک بشکه به داخل قالب پلاستیکی تزریق می کنند تا محصول تولید شود. سیلیس ...