Qi Shadow iPhone XS Max

  • Qi Shadow iPhone XS Max

    Qi Shadow iPhone XS Max

    قاب مش تلفن همراه زیرگونه ای از قاب نرم است که به دلیل نامگذاری بدنه قاب با دریچه های مش ، نامگذاری شده است و معمولاً طراحی آن نسبتاً ساده است. پس از ظهور Iphone ، بسیاری از کاربران پوسته تلفن همراه را ترجیح می دهند. دلیل دیگری وجود ندارد ، ساختار محکم و اتلاف گرما سریع است و تلفن در نگاه اول طراوت و ساده به نظر می رسد. البته اشکالاتی در پوسته مش نیز مشهود است ، یعنی نمی تواند به طور م effectivelyثر از گرد و غبار و آب جلوگیری کند. پس از پوشیدن آن ...